// tu sprawdzamy czy ma sie odpalic instalator czy juz strona if (file_exists( 'setup/index.php' ) || filesize( 'config/dane.php' ) < 10 ) { header( 'Location: setup/index.php' ); } else { if(is_dir('setup')) { rmdir('setup'); } include('php/top.php'); if (file_exists('layout/'.$layout.'/main.php')) { include('layout/'.$layout.'/main.php'); include('php/footer.php'); } else { komunikat(25,$ln); } include('php/btm.php'); } ?>